Levering plantmateriaal

Eenvoudige bemonstering en transport:

  • Voor analyse is meestal een klein stukje blad (min. 1-2 cm2) al voldoende. Bij weefselkweekmateriaal vaak nog minder.
  • Er dient altijd een controle monster van bekend ploïdie ni­veau meegezonden te worden. Het DNA gehalte wordt namelijk altijd gemeten ten opzichte van een referen­tie.
  • Omdat tussen rassen en selecties DNA verschillen kunnen optre­den, kan het van belang zijn om aan te geven welke monsters afkomstig zijn van hetzelfde “uitgangsmateriaal”.
  • Monsters kunnen het beste worden opgestuurd in plastic zakjes, voorzien van een code­nummer. Gaat het om kwetsbare blaadjes, dan kan een stukje vochtig filtreerpapier in de zakjes uitdroging voorkomen.
  • Wij adviseren om de monsters te verzenden in een “luchtkus­sen” envelop of doosje, om kneuzing van het materiaal te voor­komen.
  • In verband met onze planning, vragen wij om zendingen van tevoren telefonisch of E- mail aan te melden. Wij willen het materiaal graag zo vers mogelijk analyseren. Het is beter om de blaadjes een dag langer aan de planten te laten zitten dan om ze te moeten bewaren in de koelkast.

 

Snelle resultaten

  • Zendingen worden zo snel mogelijk na aankomst geanalyseerd. Over het algemeen binnen 2 werkdagen.
  • De uitslagen worden direct na analyse per e-mail verstrekt. U beschikt dus zeer snel over de resultaten.