Flow cytometry

Flow cytometrie is een techniek waarbij met optische technieken de kwantiteit kan worden gemeten van chemische of fysische karakteristieken van kleine deeltjes in een smalle vloeistofstroom. Flow cytometrie wordt vooral gebruikt bij medisch onderzoek (bloed- en weefselcellen). Verder zijn er toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie en oceanografie.

PCS heeft zich echter gericht op de plantenveredeling en biotechnologie en is gespecialiseerd in het meten van de hoeveelheid DNA in celkernen van planten. Dit gebeurt door middel van het meten van de fluorescentie-intensiteit van celkernen die gekleurd zijn met een DNA specifieke kleurstof.

De hoeveelheid fluorescentie is daardoor maatgevend voor de hoeveelheid DNA van de celkern. Vergelijkt men de fluorescentie intensiteit van de celkernen van een onbekende plant met die van een controleplant met een bekende hoeveelheid DNA of aantal chromosomen, dan weet men het DNA gehalte van de onbekende plant en heeft men een vrij nauwkeurige indicatie van het aantal chromosomen van deze plant.

Chromosomen zijn bij planten vaak te klein of te talrijk voor een nauwkeurige telling onder de microscoop. Bovendien is handmatig tellen tijdrovend en zijn er vaak maar enkele goede ‘telbare’ cellen in een preparaat.

Met flow cytometrie is het mogelijk om in een korte tijd, heel nauwkeurig het DNA gehalte van zeer veel celkernen te meten. Deze techniek is dan ook bij uitstek geschikt als alternatief voor het microscopisch tellen van chromosomen.